Personuppgifter

SKVFs Policy om Personuppgiftshantering

Det finns särskilda regler för hur varje persons uppgifter ska hanteras på ett säkert sätt, för att skydda enskilda personers rättigheter.


Personuppgifter ska endast samlas in och behandlas för de uttryckligt angivna ändamålen, och får inte behandlas på något annat vis. Det innebär t.ex att personuppgifter som samlas in för ägarregistrering inte får användas av SKVF för marknadsföring.  Om personuppgifterna ska behandlas för andra ändamål krävs det att individen först har godkänt det och att det finns en giltig grund för ytterligare behandling.

Barn under 15 år måste ha förälders underskrift på medlems-och registreringsformulär.

SVERIGES KANINVÄLFÄRDSFÖRENING LAGRAR FÖLJANDE UPPGIFTER


1.      MEDLEMSREGISTER

SKVF för olika register över medlemmar, för att kunna hantera medlemsavgifter och andra administrativa uppdrag i föreningen. Medlemsregistret lagrar följande uppgifter

  • Förnamn - För att kunna identifiera våra medlemmar
  • Efternamn - För att kunna identifiera våra medlemmar
  • Ort - För att kunna planera var event ska finnas och ta kontakt vid föreläsningsförfrågningar
  • Födelseår - För att statistiskt kunna utvärdera vilken målgrupp vi når ut till och veta om våra medlemmar är myndiga eller ej.
  • E-postadress - För att kunna ta kontakt med våra medlemmar med nyhetsbrev och annat.

Lagringsperiod

Kräver nytt godkännande årligen genom förnyelse av medlemsavgift


2.      KANINREGISTER


Ett av föreningens verksamhetsmål är att uppehålla ett ägarregister för ID-märkta kaniner. Syftet är att förenkla kontakten mellan olika parter i situationer där djuret kommit bort från sin ägare.


3.      VID EVENT

Ibland genomför föreningen olika event. Vid event lagrar vi följande uppgifter

  • Namn - För att kunna identifiera deltagare
  • Födelseår- För att statistiskt kunna utvärdera vilken målgrupp vi når ut till
  • Specialkost/allergier - För att kunna anpassa mat och fika till deltagarna. Denna uppgift är frivillig att lämna vid anmälan.
  • Mailadress - För att kunna ta kontakt med deltagarna

Lagringsperiod

Dessa uppgifter raderas efter eventetYTTERLIGARE INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER


    Uppgiftsminimering

Personuppgifter som behandlas inom SKVF ska vara relevanta och inte onödigt detaljerade i förhållande till vad de är till för. SKVF ska aldrig samla in fler uppgifter än vad som behövs för ändamålet.

 

    Riktighet

Uppgifter som behandlas av SKVF ska vara korrekta och uppdaterade. Personuppgiftsansvarig ska säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas, t.ex när den registrerade individen begär rättelse eller ändring av felaktiga personuppgifter.

Det är medlemmens/ägarens ansvar att hålla sin kontaktinformation uppdaterad både i medlemsregistret och ägarregistret.

Det är varje persons fulla rättighet att begära ut alla uppgifter SKVF har på denne, och att få information om vad vi har använt uppgifterna till.

 

     Lagring

Personuppgifter får inte lagras längre än nödvändigt. SKVF gallrar uppgifterna regelbundet och sparar uppgifter om tidigare medlemmar i upp till 24 månader, ifall dessa skulle välja att komma tillbaka.


     Återkallande av tillstånd

Du kan när du vill återkalla ditt godkännande genom att maila info@skvf.se

 

     Integritet

SKVF strävar efter att alltid lagra personuppgifter på ett säkert sätt, obehöriga får ej komma åt föreningens register. Endast styrelsen och ansvariga för Kaninregistret har tillgång till dessa.


Tredjelandsöverföring kan förekomma (uppgifter som skickas via e-mail där email-kontot har sina servrar i ett annat land).


Personlig information säljs aldrig vidare, används inte i marknadsföringssyfte och lämnas aldrig ut till någon utan individens godkännande. Barn under 15 år måste ha förälders underskrift på medlems-och registreringsformulär.För frågor, kontakta info@skvf.se.