Inredning för en lycklig kanin

INREDNING FÖR LYCKLIGA KANINER


- Våra bästa tips för en optimal miljö till dina kaniner

De faktorer som har störst påverkan på kaninens välfärd är de som kan kopplas till vildkaninens beteenden och behov. Etologen Emma Almquist delar med sig av sina tips för att göra kaninens levandsmiljö så bra som möjligt.

Födosöksbeteenden
Vildkaninen spenderar mycket tid åt att äta, detta bör den
även få göra i fångenskap. På grund av detta så kan ägaren
lätt skapa en naturlig sysselsättning för kaninen genom att
sprida ut kraftfodret istället för att ge det i en skål. Även hö
serveras med fördel på olika ställen och på olika sätt för att
utmana och stimulera kaninen Att ständigt äta lågkalori- och
högfiberföda är bra för hälsan och motverkar tristess.


Gnagbehov
Kaniner behöver gnaga för att inte tänderna ska bli för långa. Därför måste det finnas möjlighet att gnaga i dess levnadsmiljö. Hö och pinnar är bra för detta ändamål.


Grävbehov och behov av gömställen
Eftersom att vildkaninen är ett så utpräglat bytesdjur är dess
hålor och gångar mycket viktiga för dess överlevnad.
Eftersom att tamkaninen är så pass lik sin förfader till
instinkter så är det viktigt att tänka på att ge kaninen
möjlighet att gömma sig även i fångenskap. Därför är det
lämpligt att ge kaninerna en jordhög, en grävlåda eller
liknande där de kan gräva ordentligt. Möjligen kan
grävbehovet minska om kaninen har tillgång till bra tunnlar
och gömställen, eftersom att behovet finns för att skapa
sådana.

Kaniner blir lätt osäkra på stora, öppna ytor om de inte har någonstans att gömma sig. Därför är det viktigt att ge kaninen tillgång till gömställen för att ytan som den har tillgång till ska utnyttjas maximalt. Exempel på bra gömställen är en täckt kattlåda, en papplåda, en liggande soptunna, tunnlar eller hyllplan.

Rörelsebehov


Alla djur har ett behov av att röra sig för att må bra, så även kaninen. Vildkaniner rör sig enormt mycket i
förhållande till vad de flesta tamkaniner får göra, vilket kan ge välfärdsproblem för tamkaninen. En stillasittande
kanin kan få en rad smärtsamma sjukdomar. Därför måste ytan vara av högsta prioritet när man planerar kaninens
levnadsmiljö. Den ska vara så stor att kaninen kan springa och skutta i olika hastighet och så hög/bred att den kan
sträcka ut sig åt alla håll. RWAF har kommit fram till att en normalstor kanin behöver 180 cm för att kunna ta tre
vanliga skut. Dessutom är det viktigt att underlaget är stabilt så att kaninen kan utföra sin rörelserepertoar utan att
skada sig.


Sveriges Kaninvälfärdsförening rekommenderar följande minimimått för kaninens boyta.

Lek är beteenden som är slumpvisa, oförutsägbara och kopplade till ett riktigt beteende, men beteendet utförs inte
i rätt sammanhang. Lek är träning inför det riktiga livet. Eftersom kaniner är bytesdjur leker de flyktlekar. De
springer fort, byter riktning och kastar sig upp i luften. För att kaninen ska kunna leka krävs det alltså att den har
en hel del utrymme.


Övrigt
Kaniner har som tidigare nämnts ett behov av att kunna gömma sig, men de har även ett behov av att kunna ta sig
upp på saker och spana ut över sin omgivning. Forskning visar att kaniner gärna sitter på höga. Detta är något som
kaninerna i Sverige ska ha tillgång till enligt L80.


Kaniner har ett nyfiket sinne och det är därför positivt för dem att få utforska nya saker. Bomiljön kan med fördel
ändras lite då och då, men inte för mycket på en gång.


Om kaniner får tillgång till olika berikningar (hö, sitthyllor, tunnlar o.s.v.) så använder de dessa i stor utsträckning. Detta tyder på att berikningarna motverkar tristess och därför är positiva för välfärden. Enligt L80 ska kaniner ha en för sysselsättning berikad miljö, alltså bör alla kaniner kunna sysselsätta sig och slippa tristess.